Tygodnik lokalny powiatu nakielskiego

Zarządca drogi ma zastrzeżenia!

Zarządca drogi krajowej nr 10 przebiegającej przez Sadki nie zatwierdził projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego planowanej budowy w Sadkach „Polo Marketu” – przy ulicy Przemysłowej. Według niego jego lokalizacja przy tej ulicy zwiększyłaby ruch pojazdów na skrzyżowaniu drogi powiatowej z krajową „dziesiątką”.
Przypomnijmy, że inwestor wystąpił do wójta gminy Sadki o wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego i pylonu reklamowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Więcej w papierowej wersji naszego tygodnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.