Tygodnik lokalny powiatu nakielskiego

Dwie podstrefy

ug2Podczas ubiegłotygodniowej sesji sadkowskiej Rady Gminy radni ustalili swój tegoroczny plan pracy oraz poszczególnych komisji stałych tej rady. Dokonali też już zmian w tegorocznym budżecie gminy Sadki.
Ponadto radni podjęli kilka uchwał. Przyjęli „Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Sadki na lata 2014-2021”, a także w związku z odmową uzgodnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadki – części „D”, dokonano zmian w uchwale, dopuszczając podział tego obszaru na dwie podstrefy. Przyczyną odmowy jest kolizja projektowanego przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z wariantami I, II oraz IV studium korytarzowego dla drogi ekspresowej S-10.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.