Tygodnik lokalny powiatu nakielskiego

Ok. 20 000 zł na osoby bezrobotne

Urząd Gminy w Sadkach chce zaangażować osoby bezrobotne do prac porządkowych na terenie sadkowskiej gminy. Byłyby one opłacane przez sadkowski samorząd gminny i nakielski Powiatowy Urząd Pracy.
Sołtysi sołectw gminy Sadki widzieli potrzebę zaangażowania osób bezrobotnych. Wskazywali, że w sołectwach brakuje osób, które wsparłyby sołtysa, wykonałyby „drobne” prace.

Więcej w papierowej wersji naszego tygodnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.