Tygodnik lokalny powiatu nakielskiego

A jednak przekształcenie przychodni

 W porządku najbliższej sesji sadkowskiej Rady Gminy znalazł się projekt uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Sadkach w spółkę kapitałową. 

W czwartek, 31 października, w Sadkach będą obradować radni sadkowskiej Rady Gminy. Wysłuchają oni informacji o realizacji budżetu sadkowskiego samorządu gminnego za I półrocze 2013 r. o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych oraz o realizacji zadań oświatowych.

Radni podejmą też kilka uchwał. Oprócz wspomnianego już projektu uchwały w sprawie przekształcenia przychodni w spółkę kapitałową w porządku obrad znalazły się również: projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadki – obszar „C” oraz w sprawie założeń do planu zaopatrzenia gminy Sadki w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2013 – 2028.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.