Tygodnik lokalny powiatu nakielskiego

Ponad 30 procent uczniów ma problemy z właściwym odżywianiem

Sylwia Rosińska

Sylwia Rosińska

Od pewnego już czasu dostrzega się niepokojący problem, jakim są złe nawyki żywieniowe wśród dzieci i młodzieży. Naprzeciw temu problemowi postanowiły wyjść służby sanitarne, które poprzez realizację programu pn. „Trzymaj formę!” chcą uświadamiać, informować, uczyć dobrych nawyków żywieniowych. Program „Trzymaj formę!” jest inicjatywą ogólnopolską, natomiast na poziomie powiatowym koordynują go powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Poniżej rozmowa z Sylwią Rosińską z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nakle, koordynatorką powiatową wspomnianego programu.

– Ósma edycja. To może oznaczać tylko jedno. Problem złych nawyków żywieniowych istnieje i nadal należy uczulać, informować, przestrzegać?

– W Polsce w ostatnich latach sytuacja w zakresie żywienia dzieci i młodzieży pod wieloma względami jest niezadowalająca, ponad 30 procent uczniów ma problemy z właściwym odżywianiem. Dotyczy to zarówno wzrastającej liczby osób z nadwagą i otyłością, jak i tych, u której stwierdza się niedożywienie oraz niebezpieczne dla zdrowia choroby takie jak bulimia i anoreksja.

– Co jest głównym założeniem programu „Trzymaj formę”?

– Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program powstał z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Więcej na temat w papierowej wersji naszego tygodnika.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.