Tygodnik lokalny powiatu nakielskiego

Jest zgoda na przekształcenie!

gDSC_0259Dwie radne sadkowskiej Rady Gminy Ewa Bura i Wioleta Wachowiak wstrzymały się od głosowania. Dotyczyło ono projektu uchwały w sprawie przekształcenia przychodni zdrowia w Sadkach w spółkę kapitałową ze 100-procentowym udziałem sadkowskiego samorządu gminnego. Pozostali radni poparli pomysł przekształcenia tej przychodni.

– 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, na mocy której możliwe stało się przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową bez konieczności likwidacji zakładu – poinformował wójt gminy Sadki Zygmunt Gliszczyński podczas ubiegłotygodniowej sesji sadkowskiej Rady Gminy.

W czwartek, 31 października, radni sadkowskiej Rady Gminy podjęli jedną z ważniejszych uchwał. Wyrazili zgodę na przekształcenie sadkowskiej przychodni w spółkę kapitałową.

Co da przekształcenie? Zdaniem wójta gminy Sadki da wymierne efekty.

– Nowa forma sprzyja efektywnemu zarządzaniu, otwiera nowe możliwości uzyskiwania przychodów, racjonalizuje gospodarowanie środkami finansowymi i przekazanym majątkiem – przekonywał wójt. – Jedynym wspólnikiem spółki będzie sadkowski samorząd gminny, który obejmie w spółce 100 procent udziałów – dodał.

Wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego stanowić będzie moment rozpoczęcia działalności w nowej formule prawnej.

– Działalność lecznicza w sposób nieprzerwany i płynny przejdzie na spółkę – zapewnił Gliszczyński. – W świetle obecnej dużej konkurencyjności na rynku usług medycznych oraz ograniczonych możliwości pozyskiwania przez przychodnię pieniędzy podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia jest zasadne – stwierdził wójt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.