Tygodnik lokalny powiatu nakielskiego

Kto, ile i za co?

odrobinskiRadny mroteckiej Rady Miejskiej Jarosław Odrobiński powraca do sprawy dzierżawy gruntu będącego majątkiem gminnym przez innego radnego gminnego. Zadaje również inne pytania dotyczące pieniędzy.
W poniedziałek, 18 listopada, do biura mroteckiej RM dotarła interpelacja Odrobińskiego skierowana na ręce burmistrza miasta i gminy Mrocza Leszka Klesińskiego oraz przewodniczącego tej rady Romualda Rosińskiego.

Odrobiński domaga się odpowiedzi na pytanie o ilość bezplanowych umów użyczenia lub dzierżawy, jakie gmina Mrocza zawarła w latach 2010 – 2013, w której stroną był radny obecnej kadencji lub jego małżonek. Dopytuje się też o szczegóły tych umów.

Więcej w papierowej wersji naszego tygodnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.