Tygodnik lokalny powiatu nakielskiego

Sporą część pieniędzy pochłonie budowa nakielskiej obwodnicy

tchDSC_1345Szesnastu radnych było za, a pięciu (z klubu radnych PiS) wstrzymało się od głosu – tak przebiegło głosowanie nad uchwaleniem budżetu miasta i gminy Nakło na 2014 rok. Sporą część pieniędzy z tego budżetu pochłonie budowa północno-południowego obejścia Nakła. Jeszcze więcej zostanie przeznaczone na oświatę, czyli utrzymanie szkół, wynagrodzenia dla nauczycieli itd.
Planowane dochody na bieżący rok to 104 881 910 zł. Na te dochody składają się m.in. wpływy z podatków i opłat oszacowane na 40 566 416 zł. Zawarty w budżecie plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco: na przychody w kwocie 9 779 051 zł złoży się: 480 370 zł tzw. wolnych środków z 2011 roku oraz 2 066 432 zł tzw. wolnych środków z 2012 r. Na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów przeznaczona zostanie kwota 2 546 802 zł. Deficyt budżetowy w 2014 roku wyniesie 7 232 249 zł.

Więcej w papierowej wersji naszego tygodnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.