Tygodnik lokalny powiatu nakielskiego

Informator

Pogotowia
Komenda Powiatowa Policji w Nakle: (52) 339 32 00; alarmowy 997
Komisariat Policji w Szubinie: (52) 391 16 00
Komisariat Policji w Kcyni: (52) 339 33 20
Posterunek Policji w Mroczy: (52) 339 33 10
Posterunek Policji w Sadkach: (52) 339 33 15

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle: (52) 386 70 10; alarmowy – 998 lub 112 – telefony stacjonarne

Straż Miejska w Nakle: bezpłatny – 986; (52) 386 05 98
Straż Miejska w Mroczy: (52) 386 74 15; 509 848 219 – aktywny w przypadku służby patrolowej
Straż Gminna w Sadkach: (52) 385 08 93; 604 095 164

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle: pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994 lub 692 255 020; zgłaszanie awarii przepompowni ścieków – 503 023 354

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie: pogotowie wodociągowe –
(52) 391 03 60

Pogotowie energetyczne: alarmowy – 991
Pogotowie ciepłownicze: (52) 386 52 45
Pogotowie gazowe: alarmowy – 992

Służba zdrowia
Szpital w Nakle: (52) 385 21 94; alarmowy – 999
Szpital w Szubinie: (52) 384 28 71

„Medicus”, ul. Szkolna 4, Nakło: (52) 385 16 30
„Medicus”, ul. Sądowa 14d, Nakło: (52) 366 62 26
„Medicus”, os. Chrobrego 15, Nakło: ogólna – (52) 385 24 73, dziecięca – (52) 385 45 02
„Medicus”, ul. Kazińska 5, Ślesin: (52) 385 76 76
„Medicus”, ul. Wyzwolenia 5, Paterek: (52) 386 32 55
Przychodnia w Sadkach, ul. Mickiewicza 3: (52) 385 07 11
„Nasza Przychodnia” w Kcyni, ul. Libelta 28: (52) 384 71 69
„Almed”, Kowalewko 36: (52) 589 47 75
„Awicenna”, ul. 1 Maja 9, Mrocza: (52) 385 61 84; (52) 385 60 17
„Amicus”, ul. Słoneczna 6, Mrocza: (52) 385 87 30
„Krajna-Zdrowie MD”, ul. K. Wielkiego 16, Nakło: (52) 385 53 03
Przychodnia w Rynarzewie, ul. Strażacka 7: (52) 384 55 19

Komunikacja
PKS Nakło: (52) 385 28 50
Postój taksówek Nakło: (52) 385 22 88
Postój taksówek Szubin: (52) 801 70 16

Urzędy
UMiG Nakło: (52) 386 79 12
UG Sadki: (52) 339 39 65
UMiG Mrocza:(52) 386 74 10; (52) 386 74 20
UM Kcynia: (52) 589 37 20
UMiG Szubin: (52) 384 20 98

INNE
Nakielski Klub Abstynenta: (52) 386 12 21
NADM: (52) 386 08 46; (52) 304 90 01; alarmowy – 606 934 176

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.